+316 5201 2736
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NEN 3140 Keuring

Alle apparatuur, kabels e.d. zijn bij Rent4Event NEN3140 gekeurd. Rent4Event heeft de meetapparatuur in huis om dit ook voor u te kunnen uitvoeren. Dankzij de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Elektrische arbeidsmiddelen behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en moeten dus periodiek gekeurd worden. Een belangrijk weetje is dat de apparaten gekeurd dienen te worden welke door een verhuurder (in dit geval rent4event) of door een werkgever beschikbaar worden gesteld.
Onder arbeidsmiddelen vallen: alle op de werkvloer aanwezige machine's, apparaten, bekabeling, gereedschappen en installatie's.
Het Arbobesluit stelt hiermee dat de verhuurder / werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te treffen m.b.t. arbeidsmiddelen. De veiligheid van de huurder / werknemer mag tijdens gebruik geen gevaar lopen.
Moeten uw apparaten ook gekeurd worden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.